upcoming events

"اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زنان"

2021 International Women's Day Celebration

Monday, March 8th, 2021 9 am - 2 pm PST

 Location: YouTube, Facebook, Instagram

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZauZV7CLtM0&feature=youtu.be

ما بیست و چهار تشکل زنان ایرانی پراکنده در نقاط مختلف دنیا ، با حفظ هویت مستقل گروهی خود کنار هم ایستاده ایم، تا در هشت مارس روز جهانی زنان همبستگی خود را در مبارزه برای برابری جنسی -جنسیتی با زنان ایران و جهان نشان دهیم . ما اعلام میکنیم ،که به دستاوردهایی که به بهای شجاعت و دریا دلی زنان کسب شده افتخار می کنیم، و اینکه زنان امروزه در صف مقدم همه مبارزات اجتماعی در ایران قرار دارند مایه دلگرمی ما است. ما همگام شده ایم ،تا عزم راسخ خود را برای تغییر مناسبات قدرت و دادخواهی برای هزینه گرانی که زنان ایران بیشتر از هر زمان دیگر در بیش از چهار دهه پرداخته اند اعلام کنیم.
یکصد و یازده سال از کنفرانس جهانی زنان کارگر در کپنهاگ می گذرد . در این کنفرانس صد تن از هفده کشور جهان حضور داشتند و به اتفاق آراء پیشنهاد کلارا زتکین را برای روز جهانی زنان تایید کردند. با پیگیری کنشگران حقوق زنان سرانجام در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل روزهشت مارس را به نام روز جهانی زنان به رسمیت شناخت. با وجود پیشرفت‌ها و دستاورد هایی که در نتیجه مبارزات زنان برای تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و جنسی- جنسیتی کسب شده است، در دهه سوم قرن بیست و یکم، هنوز دو میلیارد و هفتصد میلیون زن در جهان از حقوق برابر برخوردار نیستند، از هر سه زن یک نفر خشونت را در دوران زندگی خود تجربه می‌کند، زنان بیست و سه درصد دستمزد کمتر از مردان در مقابل کار برابر دریافت می‌کنند و از صد و نود و سه کشور جهان فقط بیست و یک زن در مقام رهبری قرار دارند . هشت مارس روزی است که زنان جهان فارغ از تمایزات، عزم خود را برای جهانی برابر و رفع کامل ستم جنسی- جنسیتی در سیستم پدر /مرد سالاری اعلام می‌دارند. زنان جهان در این روز به پامی‌خیزند تا با همدلی، همبستگی و هم‌اندیشی به مثابه نیمی از جامعه بشری، با تکیه بر دستاورد‌ها و فرازهای خود در مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی، اسلام سیاسی، سیاست‌های نئو لیبرالیستی و نیروهای راست، مبارزه را ادامه دهند.
سال گذشته پاندمی کووید و پیامدهای آن بر موانع و چالشهای سیستماتیک و ساختاری تبعیض‌های اقتصادی ، جنسی- جنسیتی و نژادی افزود . در سراسر جهان زنان خشونت را در حوزه خصوصی سنگین‌تر از قبل تجربه کردند ، بر حجم کارهای بدون دستمزد آنان افزوده شد ، بیکاری و فقر بیشتر آنها را در چنگال خود فشرد . با وجود اینکه زنان نیروی عظیم و در صف مقدم مقابله با پاندمی کووید و ارائه خدمات هستند، برای مقابله با جوانب گسترده آن در سیاستگذاری در سطح ملی و بین‌المللی فرصت نقش‌آفرینی کم رنگی داشته و دارند . از اینرو، سازمان ملل، موضوع هشت مارس سال جاری را " زنان در رهبری، تحقق آینده ای برابر در دنیای کووید " اعلام کرده است.
زنان ایران هم همواره با وجود موانع سیاسی، در نزدیک به یکصد سال است که هشت مارس را گرامی می‌دارند . از جمعیت پیک سعادت در رشت در سال ۱۳۰۱ تا تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری ، در بند و در خیابان ، زنان ایران این روز را در همبستگی با زنان سراسر جهان جشن گرفته‌، و عهد خود را برای مقابله با ستم جنسی - جنسیتی تجدید میکنند. ما در هشت مارس در کنار زنان پرتوان ایران ایستاده‌ایم و به مبارزات افتخارآمیز زنان بر خود میبالیم . ما زنان فمینیست، برابری طلب و مدافع حقوق انسانی زنان، در هشت مارس عهد می‌بندیم تا از دستاوردهای مبارزاتی زنان در صد سال گذشته پاسداری کنیم ،به ستم جنسی - جنسیتی ، به واپس گرایی ، به ستم ملی، قومی ، نژادی و اقتصادی / طبقاتی نه بگوییم. ما تشکل های مستقل و متنوع زنان با اراده ای جمعی "موجیم" که تا فردای تحقق خواسته‌ها و مطالبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی زنان، تا برچیدن خشونت علیه زنان ایران در عرصه خصوصی و عمومی، تا فردای آزادی زنان زندانی و برچیدن فرودستی زنان آسوده نخواهیم نشست !
۹ صبح تا ۲ عصر به وقت غرب آمریکا
۶ عصر تا ۱۱ شب به وقت اروپای مرکزی
۸:۳۰ شب تا ۱:۳۰ به وقت ایران
۱۸ اسفند
انجمن زنان ایرانی در ایتالیا
انجمن زنان مونترال
انجمن زنان ایرانی دالاس
گروه آیوین از شمال کالیفرنیا
آنجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن از آلمان
گروه نه به حجاب
کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
اییتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران - ایکاوی
گروه" زنان کنشگر ایرانی در تبعید-برلن"
انجمن زنان پرتو
گروه زنان ایرانی در فرانکفورت
کمیتهٔ زنان و مبارزه با تبعیض همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
گروه اتحاد زنان چپ
گروه زنان مستقل شهرکلن
کمپین توقف قتل های ناموسی
گروه همايش هانوفر
رادیو آوای زن
دایره زنان ایرانی برای همکاری جهانی - ای سی وین
شش رنگ
اسپکتروم
اتحاد فمینیست های سوسیالیست خاورمیانه
زنان برای آزادی و برابری پایدار
گروه مطالعات زنان ارونج کانتی

Statement in English

Collective action by independent Iranian women's organizations on March 8, International Women's Day We, twenty-four Iranian women's organizations scattered around the world, stand together keeping our group s' identity independent, to show our solidarity in the fight for gender equality with Iranian women and around the world on March 8, Day International women's international. We proudly declare that we support the results of Iranian women for accomplishing unimaginable businesses with courage and fortitude, and that women are today at the forefront of all social struggles in Iran. We collectively express our determination to change power relationships and seek reparations for the damages Iranian women have suffered, more than ever in the last four decades. It's been 1910 years since the International Conference of Socialist Women held in Copenhagen in 1910 100 people from 17 countries attended the conference and approved Clara Zetkin's proposal to establish an International Women's Day. Following in their footsteps, the United Nations General Assembly in 1977 finally recognized March 8 as International Women's Day. At the beginning of the third decade of the 21st Century, two billion and seven hundred million women worldwide still don't enjoy the same rights, despite the progress and results achieved by their struggles for politics, economy, society and equality Sexual gender. One in three women suffer violence during their lifetime. Women receive 23 % less pay than men for the same job. And only in 21 out of 130 countries around the world, women occupy leadership positions. March 8 is the day when women around the world, regardless of dissimilarity, declare their determination for an equal world and for the complete elimination of gender oppression in the patriarchal system. Women of the world come together today to continue the fight with empathy, solidarity and similar sensitivity as half of human society, relying on their successes and progress in the fight against religious extremism, political Islam, neoliberal policies and the conservative forces. The COVID-19 pandemic and its consequences have increased economic, gender and racial, systematic, structural and discriminating barriers. Women around the world have suffered violence in the private sphere like never before, their unpaid workload has increased and unemployment and poverty have curtailed them more. Although women are a major force at the forefront of countering the COVID pandemic and providing services, they have and continue to have few opportunities to address its wider aspects in national and international decision-making. Therefore, the United Nations theme for March 8, 2021 is ′′ Women in Leadership, Achieving an Equal Future in the COVID Era ". Despite political obstacles, Iranian women have been continuously celebrating March 8 for nearly a hundred years. From the formation of Peyke Saadat Nesvan in Rasht in 1921 to women's demonstrations against mandatory hijab, in prison and in the streets, Iranian women celebrate this day in solidarity with women around the world, renewing the their efforts to fight gender oppression. On March 8th we stand by the powerful Iranian women, and we are proud of their tenacity in struggles. We feminists, egalitarian and human rights advocates for women's human rights are committed on March 8 to support the results of their struggles in the last hundred years, to continue to fight oppression, backwardness and to say no to gender-sexual discrimination, national, ethnic, racial, economic and social class. We are independent and diversified women's organizations with a collective will, acting as an ′′ unstoppable current ′′ that won't stop until women's legal, social and political wishes and demands are met; until the end of violence against Iranian women in the sphere public and private; until all women prisoners are released and the poverty women face will not be eradicated.